زمینه های فعالیت

  • پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی
  • پروژه های مراکز داده ( Data centers )
  • پروژه های ساختمانی و عمرانی
  • پروژه های آب و فاضلاب
  • پروژه های خودرو سازی و صنایع وابسته
  • پروژه های نظامی